En GRØN kommune

Læserbrev bragt i Dagbladet Ringkøbing-Skjern – 6. juni 2013

I nyhederne har vi den seneste tid kunnet læse om endnu flere vindmøller i vores fantastiske natur. Jeg er ikke imod vindmøller. Jeg synes bestemt, at det er godt, at vi kan producere GRØN energi.

Vi har brug for møllerne. Vi har brug for den energi de producerer. Vi har bestemt brug for de arbejdspladser produktionen og udviklingen af vindmøller giver til vores kommune. Ringkøbing-Skjern Kommune har en ambitiøs og beundringsværdig plan om at blive selvforsynende med energi inden 2020. Som I alle øvrige processer mener jeg, vi bør evaluere, undersøge for ny viden og justere den vision, vi lader være styrende for energiforsyningen i vores kommune.

Historien om vindmøllerne har efter min mening andre sider end alt det positive, som kan være svært at være uenig i. Er der (burde der være) en grænse for hvor store vindmøller vi stiller op i vores skønne natur? Samtidigt med vi ønsker at sikre os, at vi er selvforsynende, ønsker vi jo også at markedsføre os på den skønne natur vi har. Vi ønsker at tiltrække turister og tilflyttere til vores kommune så de lige som os kan få lov at opleve friheden, naturen og nyde at der er højt til loftet. De vindmøller, der i de sidste år er blevet og i fremtiden vil blive stillet op, er blevet større og større. Det er ikke kun møllernes produktionskapacitet der er vokset – rent fysisk har møllerne nået en størrelse og højde som ikke ligefrem pynter i vort landskab. I energi2020 er der en klar prioritering om landmøller frem for havmøller. Dette begrundes med et tungtvejende argument – nemlig at havmøllerne er forholdsvis dyre at etablere. Det er selvfølgelig en væsentlig faktor i beslutningerne om hvilken retning vi skal gå, men det er vigtigt for mig, at vi ikke glemmer andre vigtige og efter min mening lige så tungtvejende argumenter.

En satsning på etablering af en havmøllepark med udskibning fra – eventuel produktion i –Hvide Sande kunne også være med til at bringe arbejdspladser til vores kommune. Vores helt unikke og særprægede vestjyske natur vil blive bevaret uden de store møller som oprindeligt ikke var tiltænkt en placering på land. Vi har i dag også en viden tilgængelig omkring havmølleparkernes påvirkning af miljøet, som vi ikke havde for blot få år siden. Alt tyder på at påvirkningerne overordnet set er neutrale for miljøet i og på havet – i nogle tilfælde endda en positiv påvirkning af livet på havbunden.

Det er også klart, at der er en del investeringsinteresser at tage hensyn til ved etableringen af flere vindmøller i vores kommune. Det er godt og sundt for økonomien og væksten, når det er muligt at lave investeringer med en vis sikkerhed for et rimeligt afkast. Indimellem når jeg læser omtalen af nye mølleprojekter i Dagbladet, kan det dog synes som om økonomien og chancen for personlig gevinst er blevet styrende frem for visionen om, at vi som kommune skal blive selvforsynende. Det nytter ikke noget at tænke på, hvad der kan være givtigt på den korte bane – vi er nødt til at tænke langsigtet.

Lad os nu få revideret energi2020-planen i Ringkøbing-Skjern Kommune. En så vigtig beslutning som placeringen af et stort antal møller kræver, at vi bruger den viden, som er tilgængelig.

Vi har ikke brug for en løsning der skaber hurtig profit – vi har brug for en langsigtet og bæredygtig løsning. Lad os lytte til de mange mennesker, der har erfaret – eller er betænkelige ved at erfare, hvad det vil sige at være nabo til en (eller flere) af de store møller.

Brian Elgaard, Parkvej 16, 6971 Spjald

Medlem af Det Konservative Folkeparti – Ringkøbing Fjord

Dette indlæg blev udgivet i Politik. Bogmærk permalinket.

Leave a Reply